Niet-ondersteunde browser.Gebruik een recente browser

Algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden

De onderneming UniversCine Belgium (hierna als 'UNIVERSCINE') beheert de VOD dienstverlening op www.universcine.be (hierna als 'site').

Deze algemene gebruiks-en verkoopsvoorwaarden ( hierna als 'de Algemene Voorwaarden') moeten de modaliteiten en de voorwaarden definiëren onder dewelke UNIVERSCINE op de website een catalogus van audiovisuele producten ( hierna als 'producten') ter beschikking stelt aan een Belgisch publiek ( hierna als de 'gebruiker'). Dit gebeurt in een commercieel kader als een dienst voor Video on Demand dat men in streaming, tijdelijk of definitief kan downloaden ( verder 'de dienst').

Video on Demand (hierna als 'VOD') : producten worden aangeboden aan gebruikers van de dienst door middel van betaling vanaf 0.99€.

De dienst biedt zijn commercieel aanbod aan de gebruiker aan via de website of via applicatiesoftware op volgende terminals : Android/Mac tablet, Android/Mac smartphone, Android/iOS apparatuur.

De term gebruiker : betreft elke persoon die fysiek gedomicilieerd is in België en die toegang heeft tot de producten in het kader van een strikt privé gebruik van de UniversCine dienst.

De term producten : betreft het geheel van audiovisuele werken dat wordt voorgesteld aan de gebruikers van de dienst. De producten zijn geklasseerd volgens verschillende thema's en categorieën.

Hieraan wordt toegevoegd dat de voorgestelde producten beschikbaar zijn zolang ze zichtbaar en toegankelijk zijn op de site. UNIVERSCINE kan op elk moment de producten verwijderen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn overeenkomstig met het reglement toepasbaar op de afstandsverkoop via het Internet en met de artikelen 77 tot 83 octies van de wet van 14 juli 1991 over de handelspraktijken die te maken hebben met de afstandsverkoop et met de wet van 11 maart 2003 over enkele juridische aspecten van de diensten van de informatiedienst.

1. Toepassingsveld

De toegang tot het commercieel aanbod is bestemd voor de gebruikers die kennis hebben genomen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden in hun geheel, voorafgaand aan het gebruik van de dienst en deze te hebben aanvaard zonder reserve.

Bijgevolg aanvaardt de gebruiker bij elke bestelling van een product en bij elke publicatie van zijn commentaar of mening op de dienst tevens de Algemene Voorwaarden zonder reserve.

Als de gebruiker de Algemene Voorwaarden niet respecteert, heeft UNIVERSCINE steeds het recht hem de toegang tot de dienst te weigeren of te verwijderen.
UNIVERSCINE heeft steeds het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Om de laatste versie te leren kennen, moet de gebruiker dit nagaan bij elke bestelling. De Algemene Voorwaarden zijn ook altijd terug te vinden op de site.

Volgens de bepaling van artikel 8.2 van de wet van 11 maart 2003 over bepaalde juridische aspecten van de dienstverlening van de onderneming kunnen de Algemene Voorwaarden bewaard worden iedereen die de site bezoekt door middel van een digitale registratie en of door middel van een afdruk.

2. Identificatie van de Uitgever van de dienst

Volgens het artikel 7 van de wet van 11 maart 2003 over enkele juridische aspecten van de diensten van de onderneming voor informatie, zijn de vermeldingen met betrekking tot de identificatie van de Uitgever van de dienst de volgende:

UniversCine Belgium NV
Vriendschapsplein 6
1160 Brussel
T. +32 2 737 18 00
support@universcine.be
BTW BE 0821.741.636

Controleorgaan van de Audiovisuele sector (CSA) :
Keizerinlaan, 13
1000 Brussel
T. +32 2 349 58 80
F. +32 2 349 58 97
E. info@csa.be
W. www.csa.be

Meer info in detail over UniversCine en zijn diensten zijn beschikbaar op de website van CSA (www.csa.be/pluralisme)

3. Beschrijving van de dienst

De dienst voor Video on Demand, voorgesteld door UNIVERSCINE op de site, bestaat uit het ter beschikking stellen van het product op aanvraag van de gebruiker via streaming, tijdelijke en/of progressief tijdelijke en/of definitieve download. De producten zijn op de site volgens verschillende categorieën en thema's geordend.

De op de site voorgestelde producten zijn toegankelijk, vrij naar keuze van de gebruiker, aan de prijs die geldt op de datum van de bestelling.

Het product is beschikbaar via streaming (enkel via website) of tijdelijke download gedurende 48u vanaf de eerste maal dat de video player werd geopend, zonder beperking hoeveel keer het product wordt bekeken binnen deze periode. De gebruiker is op de hoogte dat hij beschikt over een periode van 30 dagen om de eerste keer het product te bekijken. Als hij het product niet in deze periode heeft bekeken, zal de gebruiker nadien niet meer over het product kunnen beschikken.

In het geval van streaming (enkel via website) kan de gebruiker het product reeds bekijken tijdens het downloaden als de download voldoende gevorderd is. De gebruiker is op de hoogte dat deze opstarttijd kan variëren naargelang zijn type van internetconnectie.

De gebruiker is op de hoogte dat het product kan bekeken worden op 2 verschillende mobiele toestellen (tablet of smartphone) maar niet gelijktijdig. De gebruiker kan het product ook steeds bekijken via computer door in te loggen op zijn account van de website.

In geval van aankoop kan de gebruiker permanent beschikken over een product.

4. Toelatingsvoorwaarden tot de dienst

De toegang tot de dienst, voorgesteld door UNIVERSCINE, is voorbehouden voor de gebruikers die gevestigd zijn in België, minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam zijn.

Om toegang te hebben tot de dienst heeft de gebruiker verschillende mogelijkheden :
- via de website : www.universcine.be
- via het downloaden van de applicatiesoftware van UniversCine, beschikbaar via Google Play voor Android (onder voorbehoud van beschikbaarheid en gebruik via wifi connectie).

De betaling van producten gebeurt per creditcard.

Eenmaal de gebruiker is ingeschreven, kan een account geopend worden aan de hand van zijn mailadres van inschrijving.

UNIVERSCINE heeft het recht de aanvaarding van een inschrijvingsaanvraag voor de dienst te weigeren als de gegeven informatie onvolledig, fout, gelogen of verzonnen blijkt te zijn.

De inschrijving van de gebruiker op de site is uiterst persoonlijk en niet vervreemdbaar.

Alle elementen die het de gebruiker mogelijk maken zich te identificeren en de dienst te gebruiken, zijn uiterst persoonlijk. De gebruiker heeft de volledige verantwoordelijkheid zijn toegangscode geheim te houden en niet te verspreiden onder welke vorm ook.

Dit heeft als gevolg dat de gebruiker erkent dat elke raadpleging van de site met zijn paswoord en gegevens onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gebeurt.

In geval van verlies of diefstal van persoonlijke gegevens ('phishing' inbegrepen) en van ontoegankelijkheid tot de account, zal de gebruiker de klantendienst van UNIVERSCINE hierover op de hoogte brengen via de coördinaten volgens artikel 9. Voor een onmiddellijke blokkering van de account dient dit zo spoedig mogelijk te gebeuren. UNIVERSCINE zal de gebruiker dan nieuwe identificatiegegevens bezorgen.

Elk gebruik van identificatiegegevens van de gebruiker gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van afwijkend of ongepast gebruik van de gegevens van de gebruiker zoals verlies of diefstal, kan UNIVERSCINE deze verantwoordelijkheid ongedaan maken.

5. Technische specificaties voor de toegang tot de dienst

5.1 Apparaat en internetconnectie

Voor toegang tot de dienst, moet de gebruiker onder eigen verantwoordelijkheid nagaan of zijn apparaat over de minimale technische vereisten beschikt. Deze worden hieronder vermeld.

Voor toegang tot de dienst via de website :

  Software : Internet Explorer 7 of hoger, Firefox, Safari, Chrome
 • Besturingssystemen :
  • via PC : Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7
  • via Mac (met Intel processor) : Mac OSX 10.7 of hoger
 • Minimale technische vereisten :
  • Grafische kaart : Nvidia ou ATI
  • Processor : Core 2 duo minimum
  • Harde schijf : voldoende vrije ruimte om films op te slaan / ongeveer 1 GB voor een film van 90min
  • RAM : 2 GB
 • Een snelle internetconnectie via ADSL, kabel of via optische bedrading is aangeraden.

  Voor toegang tot de dienst via tablet of smartphone :

  • Tablet Android : Android Honeycomb 3.0 en hoger
  • Smartphone Android : Android 2.1 en hoger

  Aankoop en download van producten kan via tablet of smartphone enkel gebeuren via wifi.

  Vooraleer een bestelling te plaatsen dient de gebruiker te controleren of zijn apparaat compatibel is aan de hand van een configuratie test, voorgesteld door de dienst.

  De gebruiker dient te controleren of het apparaat genoeg schijfruimte heeft.

  De gebruiker is op de hoogte dat elke wijziging van de systeemconfiguratie van zijn apparaat een slechte functionering of onmogelijk gebruik van de dienst kan veroorzaken.

  5.2. Toegang tot de video :

  1. Algemeen

  Toegang tot de dienst gebeurt via de website op computer, tablet of smartphone.

  UNIVERSCINE verzekert een permanente toegang tot de dienst onder voorbehoud van onderhoudsperiodes en operaties voor het vernieuwen van de servers en van eventuele uitzonderlijke storingen. UNIVERSCINE is in geen geval verantwoordelijk voor de gebreken van het internet zelf.

  2. Verloop van de bestelling

  De bestelling verloopt in verschillende etappes :

  • keuze van het product
  • keuze van de betaalwijze aan de hand van een creditcard of een CinePass, voorafbetaald door de gebruiker, die gelinkt is met de account van de gebruiker.
  • bevestiging van de bestelling

  Hier moet aan worden toegevoegd dat UNIVERSCINE de mogelijkheid heeft een bestelling van een gebruiker met wie UNIVERSCINE reeds eerder problemen had te weigeren.

  3. Levering van bestelling

  Na een geautomatiseerde en beveiligde afhandeling van de bestelling, heeft de klant de mogelijkheid de bestelde producten te downloaden en te bekijken.

  Als de gebruiker omwille van een slechte verbinding niet heeft kunnen downloaden, kan deze de klantendienst contacteren op het adres dat vermeld staat onder artikel 9.

  6. Territorium

  De dienst (zowel streaming als download) kan enkel worden gebruikt door mensen die in België verblijven en die vanuit België de dienst willen bereiken. De gebruiker mag geen film downloaden van de site vanuit andere landen dan België en garandeert UNIVERSCINE in dit opzicht. UNIVERSCINE mag de rekening van elke gebruiker die dit verbod overtreedt afsluiten en daarbij juridische stappen ondernemen.

  Om akkoorden met de rechthebbenden van het product te respecteren, wordt het territorium van de gebruiker telkens automatisch gecontroleerd. Als het territorium geen deel uitmaakt van de toegestane territoria voor dit product, is het niet mogelijk het product te bekijken of te downloaden.

  7. Tarieven en betalingen

  7.1.Prijs

  Prijzen zijn consulteerbaar via website of via applicatie software.

  Prijzen zijn in Euro met alle taksen inbegrepen, inclusief BTW van 21 %.

  Prijzen kunnen op elk moment door UNIVERSCINE gewijzigd worden en dit zonder voorafmelding.

  Facturatiebedrag stemt altijd overeen met de prijs die van toepassing is op de datum van de bestelling.

  7.2. Betalingsvoorwaarden

  De regeling van de bestellingen gebeurt steeds online via de site met de volgende betalingsmogelijkheden : Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard of PayPal.

  Hiervoor dient de gebruiker telkens zijn kaartnummer en vervaldatum in te voeren.

  Bankgegevens worden niet opgeslagen bij UNIVERSCINE of op de site.

  Om al de bankgegevens verbonden aan de betalingsmiddelen zo goed mogelijk te beschermen, worden bestellingen op de site beveiligd uitgevoerd door Paybox of Ogone. Via de beveiligde, gecrypteerde betaaloptie Paybox One Click kan de gebruiker zijn bankgegevens opslaan binnen Paybox.

  De betaling gebeurt steeds in Euro.

  8. Persoonlijke gegevens

  Gebruikers zijn akkoord en zijn er zich van bewust dat internet geen volledig beveiligd medium is voor het delen van informatie. Een volledige garantie voor de bescherming van private gegevens kan hierdoor niet gegarandeerd worden.

  UNIVERSCINE volgt de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met het oog op de bescherming van private datagegevens.

  De persoonlijke gegevens bij de inschrijving van de gebruiker worden gebruikt voor het beheer van bestellingen en digitale verwerking.

  UNIVERSCINE heeft het recht informatie te communiceren aan bureau's voor marktonderzoek, instituten voor opiniepeilingen en dit exclusief voor studie-en onderzoeksdoeleinden en aan derden in het kader van een al dan niet aanverwante aangelegenheid.

  UNIVERSCINE verzendt commerciële informatie aan de gebruiker via post of mail. De gebruiker kan zich hier tegen verzetten door een aanvraag te sturen naar de klantendienst die vermeld staat onder artikel 9.

  De gebruiker heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking of toegangsrecht van zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. De gebruiker dient hiertoe een mail te versturen naar het adres gegeven onder artikel 9.

  De persoonlijke gegevens van de gebruiker en de informatie verbonden aan zijn bestellingen op de site worden elektronisch opgeslagen door UNIVERSCINE zolang de gebruiker is ingeschreven. De gebruiker kan deze info steeds consulteren in de historiek van zijn account.

  9. Klantendienst en technische ondersteuning

  Voor elke informatie is de klantendienst van UNIVERSCINE tijdens de werkuren bereikbaar via support@universcine.be.

  10. Intellectueel eigendom

  De producten die bekeken en/of gedownload zijn door de gebruiker zijn digitale fiches, beschermd door de nationale en internationale beschikkingen voor wat de auteursrechten en de nevenrechten betreft.

  Het gebruik van de programma's is onderworpen aan de bepalingen van het artikel 22§1,3° en 5° van de wet van 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de nevenrechten. Het mag enkel gebruikt worden voor privé-gebruik en/of in familiekring. Het privé-gebruik in een familiaal kader sluit elke representatie en/of collectieve en/of publieke of betalende verspreiding uit. De montage, het uitlenen, de uitwisseling, de reproductie, de duplicatie, de transmissie, verspreiding, in zijn geheel of voor een deel van de producten of sleutelinformatie die de toegang mogelijk maken zijn eveneens uitgesloten. Elk gebruik buiten dit kader is verboden en ook hun herverkoop, hun uitwisseling, hun huur of hun overdracht aan een derde.

  In geval dat de gebruiker zou wensen de producten te tonen in gesloten kringen ( hotels, toerismeresidenties, gevangenis, gezondheidsondernemingen, kazernes, bars, cafés, restaurants, boetieks, treinen, vliegtuigen, enz.) of in institutionele kringen ( musea, bibliotheken, mediatheken, onderwijs, vormingscentra, culturele centra, enz.) zal hij een aparte aanvraag moeten indienen via de contactgegevens van artikel 9. Hij moet hierbij de plaats van vertoning en de gewenste producten specificeren. Dit verspreidingstype wordt enkel toegestaan in geval van schriftelijk akkoord met welbepaalde voorwaarden, vooropgesteld door UNIVERSCINE .

  Elke overtreder riskeert een boete of een civiele bestraffing.

  Elk product is technisch beveiligd met een DRM systeem ( Digital Rights Management) om het gebruik van digitale bestanden te controleren. Het beoogt zowel flexibiliteit voor de gebruiker als bescherming voor de rechthebbende van het product.

  De gebruiker mag het DRM systeem niet wijzigen, vervalsen of beschadigen. Hij mag ook derden niet aanzetten tot zulke daden en hij is er zich van bewust dat zulke daden verboden zijn door de wet.

  De gebruiker krijgt de toelating om de dienst te gebruiken tegen betaling. Deze toelating geeft hem echter geen recht op materieel of intellectueel eigendom die voorbehouden blijven voor hun auteurs of rechthebbenden. De gebruiker mag geen enkel element dat deel uitmaakt van de dienst, in zijn geheel of deels, kopiëren, reproduceren, vertalen, overnemen, veranderen, en /of afgeleide cre\EBren.

  Bovendien blijft elke inhoud en meer in het algemeen alle elementen (waaronder benamingen, commerciële namen, merken, allerhande afbeeldingen, logos, etc\85) die toegankelijk zijn op de site exclusief eigendom van hun respectievelijke rechthebbenden. Ze zijn hierbij individueel beschermd door de huidige wetgeving over de auteursrechten en de huidige internationale merken en conventies.

  Elke reproductie, deels of volledig, elke modificatie en/of gebruik van de gehele of van een deel van de inhoud van de site ( onder andere merken, commerciële namen, afbeeldingen, klanken, grafieken) om welke reden op welk medium ook is zonder voorafgaande schriftelijk akkoord van UNIVERSCINE strikt verboden.

  De gebruiker aanvaardt dat mogelijkheid tot het kopiëren van producten geen determinerend of essentieel element vormt van het commercieel aanbod van UNIVERSCINE. Het programma is bovendien voorzien van beveiligingsmaatregelen die piraterij en het kopiëren van het product op andere media moeten verhinderen.

  11. Regels en plichten voor de gebruiker

  a) Algemeen

  De gebruiker mag de dienst exclusief voor zijn persoonlijk gebruik gebruiken. Het is verboden de dienst voor professionele, commerciële en/of promotionele doeleinden te gebruiken.

  De Gebruiker garandeert een gebruik van de site dat overeenkomt met de huidige Algemene Voorwaarden en neemt alle verantwoordelijkheid op zich in geval van beroep, actie en/of om het even welke eis die rechthebbende personen zouden opeisen in verband met literair of artistiek eigendomsrecht.

  b) Commentaren en discussiefora

  De Gebruiker is de enige en unieke verantwoordelijke van zijn meningen en commentaren die hij openbaar maakt op de site. UNIVERSCINE is in geen geval verantwoordelijk voor de meningen en de commentaren die een gebruiker openbaar maakt op de site. De gebruiker erkent dat UNIVERSCINE over de mogelijkheid beschikt meningen en commentaren van de gebruikers te verwijderen en desnoods te wijzigen, aan te passen of te vertalen, deze online te bewaren of te verwijderen op elk moment en zonder de gebruiker hierover op voorhand te moeten informeren. Door zijn mening te geven of door een mening of een commentaar op de site te posten, geeft de gebruiker de rechten op intellectueel eigendom aan UNIVERSCINE en in het bijzonder het recht op reproductie, op representatie, op aanpassing op elk medium en in elk formaat bekend of onbekend voor de hele wereld en voor de legale duur van de bescherming van de auteursrechten.

  De gebruiker verbindt zich ertoe de regels en de hieronder vermelde verplichtingen in verband met zijn bijdrage aan de dienst en aan de site te respecteren::

  • het verspreiden van een boodschap of informatie in welke vorm dan ook :
   • tegen de publieke orde of de moraal
   • met een onbeleefd, kwetsend, racistisch, xenofoob karakter of die de eer/reputatie van derden kan schenden
   • die aanzet tot discriminatie of haat tegenover een persoon/groep omwille van origine of ras, natie, politieke voorkeur of bepaalde religie
   • dat een persoon of een groep mensen bedreigt
   • met pedoseksueel karakter
   • dat aanzet tot misdaad, terrorisme of misdrijven tegen de mensheid
   • dat aanzet tot zelfdoding
   • dat direct of indirect toegang verschaft aan derden van gepirateerde software, serienummers van software of software die piraterij en het binnendringen in informaticasystemen mogelijk maakt. Elke software die de rechten van anderen en de veiligheid van personen en zijn bezittingen schendt is verboden.
  • de rechten van anderen respecteren en in het bijzonder :
   • de persoonlijkheidsrechten ( zoals het recht op afbeelding, het eerrecht, het respecteren van het privaat leven)
   • het merkenrecht
   • de auteursrechten (in het bijzonder op software, films, klanken, afbeeldingen, foto's, teksten, animatieafbeeldingen) en de nevenrechten ( uitvoerende kunstenaars, producers van fono-en videogrammen en de sui generis rechten van de producers van databanken)
   • in het algemeen, de persoonsrechten en de eigendomsrechten. Het is verboden voor de gebruiker de algemene werking van de site te belemmeren of de reputatie van UNIVERSCINE te schaden.

  12. Garantie en verantwoordelijkheid van UNIVERSCINE

  UNIVERSCINE is niet verantwoordelijk voor elke storing en/of vertraging in het ter beschikking stellen van de dienst, voor welke reden ook.

  UNIVERSCINE is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de internetconnectie. UNIVERSCINE kan hierdoor niet verantwoordelijk geacht zijn voor het slechte functioneren en/of voor een onvoldoende prestatie van de dienst en is ook niet verantwoordelijk voor indirecte schade en/of incidenten die voortkomen uit of verbonden zijn met het slecht functioneren van de internetconnectie.

  UNIVERSCINE is niet verantwoordelijk in geval van verdwijning van programma's, verlies aan info of schade aan het apparaat van de gebruiker.

  UNIVERSCINE is niet verplicht beschadigde producten te vervangen in geval van tijdelijke en/of onherstelbare pannes bij het apparaat van de gebruiker.

  UNIVERSCINE is niet verplicht zich te houden aan de dienstmogelijkheden en commerciële doeleinden zoals beschreven in de huidige AVV.
  Aan de hand van hyperlinken kan naar sites van derden doorgestuurd worden. UNIVERSCINE is hierbij enkel verantwoordelijk in geval van het niet respecteren van de wetgeving van het land waar de producten mogen worden verspreid.

  UNIVERSCINE is verantwoordelijk voor de verplichting van middelen. UNIVERSCINE controleert de informatie, de gegevens, de teksten, de muziek, de klanken, de foto's, de afbeeldingen, de video's, de boodschappen of alle andere materialen die overgeleverd worden via de dienst niet. Bijgevolg garandeert UNIVERSCINE de geschiktheid, de toelating,de eerlijkheid of de kwaliteit van de inhoud niet. UNIVERSCINE is niet verantwoordelijk voor een illegale inhoud.

  Als het gaat over de meningen, commentaren of andere inhouden van de gebruiker over de dienst en/of de site, verbindt de gebruiker zich ertoe UNIVERSCINE te beschutten tegen elk beroep, klacht of reclamatie komende van derden rekening houdend met de inhoud voorgelegd door de gebruiker op de dienst en/of site. De gebruiker zal UNIVERSCINE beschermen tegen alle schade die voortkomt uit de vermelde klachten, reclamaties of beroep van derden. Hierbij inbegrepen is het honorarium van de advocaat en de bijkomende gerechtskosten die UNIVERSCINE zou hebben.

  13. Opzegging

  Indien de gebruiker zich wenst uit te schrijven en zijn accountgegevens wenst te verwijderen uit de UniversCine database, voldoet het dit te melden aan de helpdesk via support@universcine.be

  Daarbij kan de gebruiker zich ook op elk moment afmelden voor de nieuwsbrieven via de afmeldlink onderaan de ontvangen mail.

  UNIVERSCINE mag de rekeningen van de gebruikers sluiten in geval van:

  • onvermogen tot betalen
  • daden die tegen de wetgeving of tegen het reglement ingaan
  • het negeren van één of andere regel door de gebruiker uit de Algemene Voorwaarden.

  14. Annulatierecht

  Overeenkomend met de sectie 9 van de wet van 14 juli 1991 in verband met de handelspraktijken, heeft de gebruiker die een contract op afstand heeft ondertekend een opzeggingsrecht. Hij kan dit doen door de klantendienst te verwittigen binnen de 7 werkdagen na dag van de levering van het bestelde product.

  Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of op een feestdag afloopt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

  Volgens het artikel 80 §4,3° van de wet van 14 juli 1991 over de handelspraktijken, kan het opzeggingsrecht slechts beginnen eens men het product deels of volledig heeft gedownload.

  In geval van opzegging zal UNIVERSCINE de betaalde som terugbetalen.

  15.Wettelijke toepassing om conflicten op te lossen

  De huidige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil dat niet opgelost geraakt, zal voor de rechtbank van het juridisch arrondissement van Brussel verschijnen.